در بـاره

انـتـشــار در تـاریــخ . . بازدید: 923

محسن صانعی یارندیمحسـن صـانعی یــارندی بـرگزیده دوره های کارشنـاسی و کارشناسی ارشـد رشته ارتبـاطات از دانشگاه آزاد و متخصص روابـط عمـومی، تبلیغـات و رسـانه می باشد. حضـور در مطبـوعات در زمینه فتوژورنـالیسم و عکاسی خبـری و تولید مستنـدهای تلـویزیـونی بخشی از سوابق وی است. ایشـان از سال ۱۳۷۴ هنـرجـوی فـوق ممتـاز انجمن خوشنـویسـان ایـران بوده و سابقـه قریب به سی سـال مدیریت در امور فرهنگـی و تدریس رشتـه های هنـر را نیز دارا می باشند. مطالعه بیشتـر...

 

اینستاگرام  توئیتر  لینکدین  فیس بوک  تلگرام 

رزومـه

رزومـه شخصی